Ekogroszek Energoret®

ecocarbo
ENERGORET EKOGROSZEK®

Ekogroszek Energoret® jest nowoczesnym paliwem przeznaczonym do wytwarzania energii cieplnej, najczęściej w niskoemisyjnych kotłach z paleniskiem retortowym. Produkujemy go na bazie polskiego węgla kamiennego, pozyskiwanego z najlepszych krajowych kopalni, takich jak Polska Grupa Górnicza S.A. czy Tauron Wydobycie S.A.

W trakcie produkcji ekogroszku węgiel poddawany jest kruszeniu i sortowaniu z użyciem zestawów kruszarek i przesiewaczy oraz procesom pozwalającymi na produkcję paliwa spełniającego wymogi współczesnej ekologii. Tak powstaje ekogroszek workowany Energoret®, paliwo dostosowano do wymagań nowoczesnej, ekologicznej techniki grzewczej, emitującej do atmosfery niewielkie ilości tlenków siarki i węgla. W trosce o środowisko naturalne oraz zdrowie użytkowników dbamy o najwyższą jakość naszego produktu, dzięki czemu Energoret® nie zanieczyszcza środowiska niezwykle trującym i rakotwórczym benzoapirenem.

Ekogroszek Energoret® spełniał wszystkie wymagania kwalifikacyjne, dzięki czemu otrzymał „znak bezpieczeństwa ekologicznego” dla gospodarki komunalnej i ogrzewnictwa indywidualnego. Potwierdzeniem tego było wydanie przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w dniu 6.12.2016 roku świadectwa kwalifikacyjnego nr 27.

Kontrola parametrów jakościowych oraz dokonanie pełnej analizy każdej partii towaru odbywa się w certyfikowanym laboratorium. Posługujemy się autorskim programem komputerowym*, który pozwala na produkcję partii paliw o konkretnych, zadanych parametrach jakościowych. Program dokonuje ich kalkulacji celem uzyskania mieszanki o potrzebnych właściwościach i odpowiedniej granulacji. Proces produkcji Ekogroszku Energoret® przebiega tak, by parametry jakościowe  mieściły się w ramach zadeklarowanych wartości w stanie roboczym. Pozwala to na zapewnienie naszym klientom paliw o powtarzalnych parametrach i oferowanie taniego ekogroszku spełniającego wymogi ekologiczne i posiadającego wysoką wartość opalową.

Jakie są zalety Ekogroszku Energoret®?

Podstawowym atutem naszych ekogroszków jest ich wysoka wartość opałowa. Kolejnymi zaletami paliwa spod znaku Ecocarbo jest minimalna ilość popiołów powstająca po spalaniu, niska spiekalność oraz uziarnienie od 5 do 25 mm. Te parametry pozwalają na spalanie Ekogroszku Energoret® zarówno w starszych typach kotłów retortowych, jak i kotłach wykorzystujących najnowsze technologie. Nasz ekogroszek pakowany stanowi doskonałą alternatywę dla stosowanych dotychczas na naszym rynku paliw tradycyjnych, a jego dodatkowe zalety, takie jak łatwy transport, wygodne składowanie czy ograniczenie ilości zanieczyszczeń w kotłowni zwiększają jeszcze bardziej jego atrakcyjność. Wybierając nasz dobry ekogroszek macie Państwo pewność, że jego cena jest odzwierciedleniem jego wysokiej jakości.

Wartość opałowa to co najmniej 26 MJ/kg, zawartość popiołu w zakresie 5–8%, zawartości siarki poniżej 0,8%, zawartość wilgoci ok. 10%, minimalna zawartość węgla pierwiastkowego to aż 70%.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na ekogroszek workowany i zapraszamy do zakupu wygodnego w użyciu Ekogroszku Energoret®.

* Kalkulację wykonuje się na podstawie minimalnych wartości opałowych, maksymalnych zawartości popiołu, wilgoci całkowitej i siarki w stanie roboczym oraz spiekalności. Program oblicza potrzebną ilość poszczególnych węgli do uzyskania mieszanki o określonych parametrach jakościowych, uwzględniając jednocześnie część węgla, która zostanie oddzielona w postaci odsiewki.